GRECKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁU I INWESTYCJI

  • ADRES: Orfanidou 6, 54626, Saloniki

  • TELEFON: +30 231 054 7771

Balkans & Black Sea Cooperation Forum

  • 1518282935

Balkans & Black Sea Cooperation Forum
Stability | Growth | Cooperation
30 May - 1 June 2018 | Thessaloniki, Greece