GRECKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁU I INWESTYCJI

  • ADRES: Orfanidou 6, 54626, Saloniki

  • TELEFON: +30 231 054 7771

Spotkanie z Panią Ambasador Polski

  • 1503314827

W dniu 1.08.2017 odbyło się spotkanie Prezesa Grecko-Polskiej Izby z Panią Ambasador Polski w Grecji, Panią Anną Barbarzak, po wcześniejszym uprzejmym zaproszeniu Ambasady.

Podczas spotkania rozmawiano o ekonomicznych i inwestycyjnych relacjach obu Państw i stworzono podstawy wspόłpracy oraz plan wspόlnych inicjatyw, ktόre będą miały na celu zintesyfikowanie powiązań w wymiarze handlowym i inwestycyjnym.

Pani Ambasador podkreśliła, że Saloniki wraz z Rejonem Środkowej Macedonii  są istotnym partnerem w stostunkach biznesowych i podziękowała za wkład Grecko-Polskiej Izby w promocję Polski oraz zaangażowanie w jednoczeniu polskiego i greckiego rynku.