GRECKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁU I INWESTYCJI

  • ADRES: K. Karamanli 35 kalamaria thessaloniki 55134

  • TELEFON: +30 231 054 7771

Rola i misja

 

Jesteśmy  prężnie działającą instytucją, stale rozwijającą się na płaszczyźnie międzynarodowej. Posiadamy uznane stanowisko w Grecko-polskich stosunkach. Działamy w oparciu ustawę o izbach gospodarczych wpisując się tym samym w formułę organizacji samorządu gospodarczego o znaczeniu społecznym, nie nastawioną na zysk, realizującą misję związaną z kreowaniem rozwoju gospodarczego .Efektywnie prowadzimy konferencje, które odnoszą się do rozwoju przedsiębiorczości  oraz organizujemy misje biznesowe ,gdzie dochodzą do skutku spotkania B2B w imię potencjalnej współpracy. Czynnie uczestniczymy w różnych rodzajach wystaw, oraz działaniach promujących cele Izby. Wspieramy  inicjatywy  i tworzymy warunki  sprzyjające rozwojowi gospodarczemu .  Reprezentujemy potencjał i interesy naszych firm członkowskich zagranicą.  Dokładamy wszelkich starań ku zadowoleniu naszych zrzeszonych firm, bądz podmiotόw prywatnych w ramach nieustanej potrzeby realizacji. Public relations, tłumaczenia, doradztwo prawne i ekonomiczne, promocja i reklama, szkolenia to tylko niektόre ze świadczonych przez nas usług.

Izba posiada charakter otwarty, na zasadach dobrowolności zrzesza małe, średnie i duże firmy z Grecji i Polski, prowadzące działalność gospodarczą w sferze produkcji, handlu, inwestycji, edukacji oraz wszelkich usług . Podstawowym celem i misją Izby jest integracja kręgόw  biznesowych. Występując w imieniu grupy przedsiębiorców stanowimy pomost współpracy polsko-greckich środowisk gospodarczych. Skuteczność podejmowanych w tym zakresie działań uzależniona jest od skali jaką reprezentujemy, dlatego w sposób szczególny dążymy do konsolidacji  przedsiębiorców. Jednym z istotnych ,pośrόd rόżnorakich  świadczeń, ktόre oferuje jest zbliżenie do rynku i przygotowanie na jego wejście dla urzeczywistnienia oczekiwań swoich firm członkowskich , jak i wspόłpracownikόw.Celem Izby jest zintenstyfikowanie przemysłu i inwestycji pomiędzy naszymi krajami , promocja możliwości biznesowych, edukacyjnych oraz turystycznych.

Izba finansuje wszelkie działania ze składek członkowskich oraz dzięki świadczonym usługom.Zarzadzany jest przez Radę Nadzorczą i posiada uznane stanowisko w  Grecko-polskich stosunkach. Utrzymuje bliskie korelacje z większością Izb przemysłowych ,handlowych  oraz gospodarczych w Polsce , jak rόwnież ze wszystkimi miejscowymi Izbami na terenie Grecji. Stosunki  z władzami publicznymi obu krajόw sa doskonałe,  co ułatwia mu pracę  gwoli osiągnięcia wspólnych zamierzeń promowania handlu i inwestycji pomiędzy państwami.

Prestiż i renoma naszej oragnizacji jest konsekwencją  ambitnej i zaszczytnej pracy z czego jesteśmy bardzo dumni. Tworzymy zaspόł zaangażowanych partnerόw, skłonnych pomόc w każdym Państwa przedsięwzięciu .w związku z czym serdecznie zapraszamy do zjednoczenia się z pozostałymi członkami Izby w imię rozwoju na arenie europejskiej i stwόrzcie z nami sieć biznesową dla osiagnięcia sukcesu , ktόry będziemy wspόlnie potęgować .