GRECKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁU I INWESTYCJI

  • ADRES: Orfanidou 6, 54626, Saloniki

  • TELEFON: +30 231 054 7771

Wspόłpracujące instytucje

Wspόłpracujące instytucje

Fundacja Zero Barier
Urząd Miasta Salonik
Wydział Promocji, Handlu i Inwestycji Polskiej Ambasady w Atenach
Grecka jednostka certyfikująca produkty ekologiczne
Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Enterprise Greece
Poland-Export
Organizacja Ubezpieczenia Kredytów Eksportowych
Enterprise europe network