ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κων/νου Καραμανλή 35 Αγ. Ιωάννης καλαμαριά, 551 34 Θεσσαλονίκη

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +(30) 6907702742

Microstars

Microstars

 

Το Κέντρο Επιχειρηματικής & Πολιτιστικής Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) αποτελεί σημείο αναφοράς στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας μας και έναν από τους πιο καταξιωμένους φορείς
διαχείρισης Ευρωπαϊκών Έργων και Προγραμμάτων. Το ΚΕΠΑ δημιουργήθηκε το 1991 από το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και το Σύνδεσμο Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος. Η νομική μορφή του ΚΕΠΑ είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Ιδιωτικού Δικαίου. To ΚΕΠΑ έχει καταξιωθεί ως μία δυναμική περιφερειακή δομή που προάγει την
επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη των ΜΜΕ, ενώ παρέχει άμεσα τις υπηρεσίες της με
απόλυτη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα. Ταυτόχρονα, αποτελεί σημείο αναφοράς για τις επιχειρήσεις, σε θέματα αναπτυξιακών δράσεων, καθώς και σε θέματα έγκυρης και έγκαιρης πληροφόρησης για ευκαιρίες χρηματοδότησης εθνικών και ευρωπαϊκών προγραμμάτων