ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κων/νου Καραμανλή 35 Αγ. Ιωάννης καλαμαριά, 551 34 Θεσσαλονίκη

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +(30) 6907702742

Θεσμικό πλαίσιο

Θεσμικό πλαίσιο

Μεταξύ Ελλάδος και Πολωνίας έχουν συναφθεί οι παρακάτω Συμφωνίες:

  • I. Αποφυγής διπλής φορολογίας (υπογραφή 20/11/1987, κύρωση με το νόμο 1939/1991 και δημοσίευση στο ΦΕΚ 37/13.03.1991, ισχύει από 28/9/1991)
  • II. Προώθησης και αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων (υπογραφή 14.10.1992, κύρωση με το νόμο 2281/1995, δημοσίευση στο ΦΕΚ 11Α/26.01.1995, ισχύει από 20/2/1995)
  • III. Οικονομικής, επιστημονικής και τεχνικής συνεργασίας, στο τομέα της γεωργίας & οικονομίας τροφίμων (υπογραφή 07/09/1995, κύρωση με το νόμο 2389/1996, δημοσίευση στο ΦΕΚ 52Α/1996)
  • IV. Φιλίας και συνεργασίας (1996) V. Τουριστικής συνεργασίας (2011). Επίκειται η κύρωσή της
  • VI. Επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας (υπογραφή 09.11.1998). Στο πλαίσιο της Συμφωνίας έχουν διεξαχθεί τρεις Σύνοδοι της Μ.Ε. Επιστημονικής Συνεργασίας με τελευταία τον Ιούνιο του 2005 στη Βαρσοβία.
  • VII. Συμφωνία Εμπορίου & Ναυτιλίας 9Ν.4901/31, ΦΕΚ 77Α/31