ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κων/νου Καραμανλή 35 Αγ. Ιωάννης καλαμαριά, 551 34 Θεσσαλονίκη

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +(30) 6907702742

Αποποίηση Ευθύνης

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από το ΕλληνόΠολωνικό   Επιμελητήριο  και  προσπαθεί να κρατάει τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και ακριβείς. Δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, ή την καταλληλότητα των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε χρήση των πληροφοριών είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση το ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟ  Επιμελητήριο  (ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του) δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας , ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες.  Δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η ένταξη των συνδέσμων στην ιστοσελίδα  δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη σύσταση ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.

Το ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟ  Επιμελητήριο  καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κρατήσει την ιστοσελίδα ενεργεί και με ομαλή λειτουργία. Ωστόσο,  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνο αν ο δικτυακός τόπος  δεν είναι διαθέσιμος για τεχνικούς λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του.