ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κων/νου Καραμανλή 35 Αγ. Ιωάννης καλαμαριά, 551 34 Θεσσαλονίκη

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: +(30) 6907702742

Ρολος και Αποστολη

 

Το ‘Eλληνο -Πολωνικό   Επιμελητήριο   είναι  οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα  ελληνικού δικαίου  και  σκοπός είναι να εξυπηρετεί τα μέλη του, καθώς και τους πελάτες του.

Ανάμεσα στα μέλη του βρίσκονται ελληνικές επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συνεργαστούν με τη Πολώνια  ή πολωνικές  επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται  ή που θέλουν  να  επεκταθούν  στην Ελλάδα

Το  Επιμελητήριο  χρηματοδοτεί τις δραστηριότητές του μέσω των συνδρομών των μελών του και μέσω της παροχής υπηρεσιών. Διευθύνεται από Διοικητικό  συμβούλιο  και κατέχει αναγνωρισμένη εξέχουσα θέση στις  ‘Ελληνο-Πολωνικές  σχέσεις.

Διατηρεί στενές σχέσεις με τα περισσότερα  εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια στην Πολωνία  όπως και με όλα τα  τοπικά Επιμελητήρια στην Ελλάδα.

Οι σχέσεις με τις δημόσιες αρχές των δύο χωρών  είναι άριστες , και εργάζεται για την επίτευξη των κοινών στόχων προώθησης των εμπορικών και επενδυτικών  σχέσεων μεταξύ των  χωρών

Ρόλος του   Επιμελητήριου  μέσω των διαφόρων υπηρεσιών που προσφέρει, είναι η ενημέρωση, συμβουλή, προσέγγιση και προετοιμασία των Ελληνικών και Πολωνικών  επιχειρήσεων για την υλοποίηση των στόχων τους.