GRECKO-POLSKA IZBA PRZEMYSŁU I INWESTYCJI

  • ADRES: K. Karamanli 35 kalamaria thessaloniki 55134

  • TELEFON: +30 231 054 7771

Rola i misja

Grecko-polska Izba to organizacja o charakterze non-proffit na podstawie greckiego prawa i jego celem jest służyc swoim członkom , klientom oraz wspόłpracownikom.

Wypowiedź Prezesa

Rada Nadzorcza

Status

pdf