ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ορφανίδου 6, 54626, Θεσσαλονίκη

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 54 7771

Balkans & Black Sea Cooperation Forum

  • 1518282935

 

The Balkans & Black Sea Cooperation Forum is an international rotating economic conference aimed at highlighting cross‐border cooperation, enhancing bilateral & multilateral relations, identifying economic & business opportunities and promoting sustainable development across entire Balkans and Black Sea region.

A powerful networking platform where leading business- & policy makers exchange views to transform ideas into reality, focusing on bridging differences and exploiting opportunities for cohesion, capacity building and models transferability fostering dialogue and business development reflecting a region of 18 countries and 370 million people.