ΕΛΛΗΝΟ-ΠΟΛΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Ορφανίδου 6, 54626, Θεσσαλονίκη

  • ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 231 054 7771

Αποποίηση Ευθύνης

Αποποίηση Ευθύνης

Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτή την ιστοσελίδα είναι για γενική ενημέρωση και μόνο. Οι πληροφορίες παρέχονται από τον ελληνοπολωνικό   σύνδεσμο  και  προσπαθεί να κρατάει τις πληροφορίες επικαιροποιημένες και ακριβείς. Δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή σιωπηρή, σχετικά με την πληρότητα, την ακρίβεια, την αξιοπιστία, ή την καταλληλότητα των πληροφοριών, προϊόντων ή υπηρεσιών που περιέχονται στον δικτυακό τόπο του για οποιονδήποτε σκοπό. Κάθε χρήση των πληροφοριών είναι αυστηρά δική σας ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση ο ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟΣ   σύνδεσμος  (ή οποιοσδήποτε από τους διευθυντές, τα στελέχη και τους υπαλλήλους του) δεν θα είναι υπεύθυνο για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό, έμμεσης ή παρεπόμενης απώλειας ή ζημίας , ή οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προέρχεται από απώλεια δεδομένων ή κερδών που προκύπτουν από, ή σε σχέση με, τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου.

Μέσω αυτής της ιστοσελίδας θα είστε σε θέση να συνδεθείτε με άλλες ιστοσελίδες.  Δεν έχει κανέναν έλεγχο πάνω στη φύση, το περιεχόμενο και τη διαθεσιμότητα των εν λόγω δικτυακών τόπων. Η ένταξη των συνδέσμων στην ιστοσελίδα  δεν συνεπάγεται κατ' ανάγκη σύσταση ή έγκριση των απόψεων που εκφράζονται στο εσωτερικό τους.

Ο ΕΛΛΗΝΟΠΟΛΩΝΙΚΟΣ   σύνδεσμος    καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κρατήσει την ιστοσελίδα ενεργεί και με ομαλή λειτουργία. Ωστόσο,  δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη και δεν θα είναι υπεύθυνο αν ο δικτυακός τόπος  δεν είναι διαθέσιμος για τεχνικούς λόγους που είναι πέρα από τον έλεγχό του.